« wstecz

Wyższa jakość zarządzania w organizacjach publicznych

Przedstawiciele władz województwa łódzkiego, Łodzi i innych lokalnych JST, menedżerowie zarządzający łódzkimi organizacjami publicznymi i naukowcy. Już 26 października spotkają się, by wspólnie podsumować dotychczasową współpracę oraz rozpocząć kolejną kadencję Rady Menedżerów Publicznych. Jej celem jest m.in. poprawa jakości zarządzania oraz wdrażanie wspólnych projektów w organizacjach publicznych.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, jako jednostka nastawiona na współpracę z otoczeniem, od lat angażuje się we współpracę nie tylko z przedsiębiorstwami, ale również instytucjami publicznymi. To tu powstała Rada Menedżerów Publicznych (RMP), której celem jest między innymi prowadzenie badań i wspieranie procesów decyzyjnych w jednostkach i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Jej członkowie działają również na rzecz poprawy sprawności oraz efektywności ich funkcjonowania w regionie łódzkim poprzez wdrażanie nowych modeli zarządzania publicznego. Pierwsza kadencja Rady dobiegła właśnie końca, a posiedzenie inauguracyjne kolejnej kadencji – na lata 2016 - 2020 – odbędzie się 26 października 2016 r. na Wydziale Zarządzania UŁ.

- Rada stanowi forum dyskusji nad sprawnością zarządzania w organizacjach publicznych w kontekście realizacji polityki rozwoju miasta i regionu oraz podnoszenia ich konkurencyjności. W dotychczasowej działalności szczególnie owocna okazała się współpraca w doborze tematyki prac dyplomowych dla potrzeb łódzkich organizacji publicznych oraz cykl prelekcji menedżerów publicznych dla społeczności akademickiej. Zakończenie pierwszej kadencji działalności (lata 2014-2016) to czas sprzyjający podsumowaniom oraz planowaniu kolejnych działań z naszymi partnerami– mówi prof. dr hab. Tadeusz Markowski, kierownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem.

Nominację do członkostwa w Radzie otrzymali przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, podmiotów państwowych i samorządowych m.in. Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, prezydenci: Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Burmistrz Uniejowa, ale także prezesi i dyrektorzy takich organizacji publicznych, jak: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Łódzka Spółka Infrastrukturalna, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Radio Łódź oraz TVP Łódź.

Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 13:00, otworzy Dziekan Wydziału Zarządzania – dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ. Następnie uczestnicy posiedzenia będą mogli dowiedzieć się, jaki wpływ na konkurencyjność regionu ma poprawa jakości zarządzania w organizacjach publicznych oraz jakie działania do tej pory były podejmowane przez Radę Menedżerów Publicznych. Następnie odbędą się wręczenie nominacji zaproszonym gościom oraz dyskusjaplenarna dotycząca sprawności zarządzania w organizacjach publicznych.

 

PROGRAM SPOTKANIA - 26.10.2016

Posiedzenie inauguracyjne Rady Menedżerów Publicznych kadencji 2016-2020

 (sala konferencyjna nr 31, Wydział Zarządzania)

13:00

Otwarcie spotkania

Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, Dziekan Wydziału Zarządzania

13:10

 

Poprawa jakości zarządzania w organizacjach publicznych a konkurencyjność regionu

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski, kierownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem

13:30

Działalność Rady Menedżerów Publicznych w latach 2014-2016

Dr Wawrzyniec Rudolf, Sekretarz Rady Menedżerów Publicznych 

13:40

Wręczenie nominacji do Rady Menedżerów Publicznych 2016-2020

Władze Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

13:50

Sprawność zarządzania w organizacjach publicznych

Dyskusja plenarna

14:30

Lunch

 

 

Więcej informacji na temat spotkania i działalności Rady Menedżerów Publicznych:

dr Wawrzyniec Rudolf

Sekretarz Rady Menedżerów Publicznych 

e-mail: wrudolf@uni.lodz.pl, tel. 42 635 62 86, kom. 609 55 11 49

 

Źródło: Organizator

« wstecz