« wstecz

Najlepsze prace naukowe i plakaty na temat ochrony własności intelektualnej nagrodzone w konkursie Urzędu Patentowego RP

 W dniu 7 grudnia 2012 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbędzie się uroczystość wręczenia nagród laureatom X edycji konkursu na najlepsze prace naukowe oraz projekty plakatów o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej. Konkurs został zorganizowany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz licznymi instytucjami i podmiotami podejmującymi działania na rzecz rozwoju ochrony własności przemysłowej. 

Ogółem na konkurs wpłynęły 43 prace naukowe, w tym 2 rozprawy habilitacyjne, 9 prac doktorskich, 30 prac magisterskich i 2 prace studenckie. Do konkursu na plakat zgłoszono 334 projekty wykonane przez studentów akademii sztuk pięknych, uczniów średnich szkół plastycznych oraz osoby startujące w kategorii otwartej.

 Konkursy na prace naukowe i plakaty z dziedziny własności przemysłowej organizowane od dziesięciu lat przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są w ścisłej współpracy z uczelniami oraz szkołami artystycznymi icieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, owocując co roku wartościowymi pracami naukowymi oraz oryginalnymi artystycznie projektami plakatów. Nagrodzone prace upowszechniane są w różnorodnych wydawnictwach publikowanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i służą celom edukacyjnym.

Uroczystości wręczenia nagród towarzyszyć będzie prezentacja prac laureatów konkursu na plakat. Projekty zgłaszane na konkurs należą do kategorii grafiki użytkowej wykorzystywanej przez Urząd Patentowy RP w licznych działaniach promocyjnych służących podnoszeniu świadomości społecznej na temat ochrony własności przemysłowej i są publikowane w licznych wydawnictwach edukacyjnych.

Więcej na stronie:

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=82A90895FEA7401A9DA03B99DEBA5828

Źródło: Portal Innowacji

« wstecz