« wstecz

KONKURS: "Ludzki język łódzki"

Muzeum Miasta Łodzi zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Ludzki język łódzki”. Można już zgłaszać autorskie bajki dla dzieci do konkursu, w którym do wygrania są czytniki e-booków. W ramach projektu organizowanego przez Muzeum Miasta Łodzi oprócz konkursu dorośli mogą wziąć udział w szkoleniach z pisania, a dzieci w warsztatach plastycznych z ilustrowania bajek. Z ich prac powstanie książka. Zgłoszenia do konkursu można dostarczyć pocztą lub bezpośrednio do Działu Upowszechniania i Edukacji Muzeum Miasta Łodzi (ul. Ogrodowa 15, pok. 104) do 16 września 2013 r.

Idea konkursu
Projekt Ludzki język łódzki to inicjatywa Muzeum Miasta Łodzi, której założeniem jest uwrażliwienie mieszkańców Łodzi i regionu na piękno poprawnej polszczyzny oraz specyfikę ich regionalnego języka. Punktem wyjścia do działań będą łódzkie regionalizmy, a patronem projektu - Julian Tuwim – wirtuoz słowa, który niejednokrotnie w swoich utworach mistrzowsko wplatał wypowiedzi potoczne, dodając im przez to oryginalności i kolorytu. Uczestnicy będą tworzyć opowieści inspirowane twórczością poety, nawiązujące do niej w swobodny sposób np. poprzez opisanie wsi, przez którą szedł Grześ lub też zaplanowanie trasy przejazdu lokomotywy.

Warsztaty
W projekcie znalazły się propozycje dla odbiorców w różnym wieku. W trzy kolejne niedziele sierpnia, począwszy już od najbliższej (11.08, 18.08 i 25.08) dorośli uczestnicy będą mogli wziąć udział w szkoleniach literackich z pisania bajek dla dzieci. We wrześniu natomiast (22.09 i 29.09) Muzeum zaprasza dzieci w wieku od 5 do 12 lat na warsztaty plastyczne. Ich rezultatem będą ilustracje do bajek stworzonych wcześniej przez dorosłych.

Konkurs
Trzy najlepsze prace (zarówno literackie jak i plastyczne) zostaną nagrodzone czytnikami e-booków, a dodatkowo wraz z innymi wybranymi w wyniku konkursu znajdą się w książce wydanej przez Muzeum Miasta Łodzi.

W konkursie mogą wziąć udział warsztatowicze, ale nie tylko. Zapraszamy wszystkie osoby z Łodzi i regionu do nadsyłania swoich prac, nawet jeśli nie będą brały udziału w warsztatach w Muzeum. Konkursowe bajki dorosłych uczestników projektu mogą mieć formę wiersza lub prozy. Powinny ponadto wykorzystywać łódzkie regionalizmy oraz być inspirowane twórczością Juliana Tuwima. Zgłoszenia do konkursu można dostarczyć pocztą lub bezpośrednio do Działu Upowszechniania i Edukacji Muzeum Miasta Łodzi (ul. Ogrodowa 15, pok. 104) do 16 września 2013 r.

Dodatkowe atrakcje w projekcie
Oprócz zajęć otwartych Muzeum Miasta Łodzi w ramach projektu przeprowadzi szkolenia dla nauczycieli w Łodzi i regionie łódzkim z zakresu pracy z regionalizmami na podstawie autorskich scenariuszy lekcyjnych oraz skonstruuje stronę internetową, na której dla wszystkich zainteresowanych dostępne będą narzędzia do dalszej pracy i zabawy, interaktywna gra językowa, słownik gwary łódzkiej oraz biblioteka prac uczestników warszatatów.

Oprócz książki zostanie także nagrany audiobook zawierający bajki z ilustracją muzyczną. Całość zostanie wydrukowana w 1000 egzemplarzach oraz wręczona uroczyście uczestnikom i gościom finału projektu 10 listopada br. oraz rozesłana do wybranych szkół w regionie, jako punkt wyjścia do zajęć z uczniami.

Harmonogram projektu:
05.08.2013 r. rozpoczęcie przyjmowania prac konkursowych
11.08.2013 r. godz. 15:00 Jak napisać dobrą bajkę dla dzieci? - warsztaty literackie dla dorosłych
18.08.2013 r. godz. 15:00 Jak napisać dobrą bajkę po łódzku? - warsztaty literackie dla dorosłych
25.08.2013 r. godz. 15:00 Jak napisać dobrą bajkę z morałem? - warsztaty literackie dla dorosłych
16.09.2013 r. zakończenie przyjmowania prac konkursowych
22.09.2013 r. godz. 12:00 Jak stworzyć ilustrację do bajki? – warsztaty plastyczne dla dzieci
29.09.2013 r. godz. 12:00 Jak stworzyć ilustrację do bajki? – warsztaty plastyczne dla dzieci
10.11.2013 r. Finał projektu – spotkanie z Mistrzem Mowy Polskiej, Krzysztofem Jakubcem; ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą bajkę; wręczenie nagród; prezentacja książki; prezentacja strony internetowej

 

Źródło: kreatywna.lodz.pl

« wstecz