« wstecz

Komputerowy inżynier - ArCADia Termo

Rozwój nauki, nowe technologie i zmiany prawa w coraz większym stopniu wpływają na budownictwo. Architekt czy też konstruktor musi cały czas się szkolić i korzystać z nowych narzędzi. Jednym z takich narzędzi mogą być programy komputerowe oferowane przez łódzką firmę ArCADiasoft.
Jednym z najnowszych programów firmy jest ArCADia Termo, program do obliczania współczynnika przenikania ciepła, zapotrzebowania na ciepło oraz do przygotowywania audytów energetycznych.  ArCADia Termo jest częścią dużego systemu ArCADia, którego zadaniem jest stworzenie bazy pełnej informacji o projektowanym budynku - BIM Building Information Modelling. W bazie znajdują się informacje np.: konstrukcji ścian rodzaju okien, drzwi czy też nachyleniu połaci dachowych.

Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania znacznie przyspiesza także prace potrzebne do wykonania obliczeń cieplnych dla projektowanych budynków. Co ważne aplikacja wykorzystuje nowoczesną ideę współpracy modułów. Oznacza to, że konstruktor zmieniający np.: rodzaj materiału użytego do budowy ścian natychmiast uzyskuje informacje jaki to ma wpływ na stopień przenikalności cieplnej.  Program wykorzystywany jest do celów dydaktycznych na większości polskich uczelni technicznych i na licznych kursach tematycznych.

- Projekt ArCADia podchodzi w całkowicie nowy sposób do projektowania budynków. Dzięki obiektowej formie zapisu projektu budynku w systemie ArCADia, niezależna od programu graficznego, baza danych udostępnia użytkownikowi programu ArCADia Termo kompletne dane wejściowe pozwalające na nieomalże automatyczne wystawienie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - tłumaczy Jarosław Chudzik właściciel firmy ArCADiasoft.

Program ArCADia Termo jest oczywiście zgodny z polskimi normami i stosownymi rozporządzeniami ministerialnymi. Firma od ponad pół roku bezpłatnie udostępnia swoim klientom w szybkim tempie rozszerzającą się funkcjonalność swojej aplikacji  i zapewnia, że zareaguje w błyskawicznym tempie na ewentualne  zmiany w istniejących przepisach, dostosowując program do aktualnego stanu prawnego. W całej w Polsce prowadzone są szkolenia i pokazy przybliżające zainteresowanym nie tylko sam program ArCaDia Termo, ale również problematykę wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

« wstecz