« powrót

Aktualności

  Słowa na zawołanie - Transition Technologies
Słowa na zawołanie - Transition Technologies
2016-11-24

Łódzcy programiści realizują projekty i przeprowadzają wdrożenia w krajach na całym świecie.

 Transition Technologies stawia silny akcent na rozwój w regionalnych ośrodkach, gdzie pozyskuje świetnych specjalistów i wspiera rozwój badań naukowych.

Łódzkie biuro firmy rozpoczęło działalność w listopadzie 2005 roku. Ściśle współpracuje z partnerami, w tym z PTC Inc., nad wprowadzaniem i dostosowaniem rozwiązań product lifecycle management (PLM), czyli zarządzaniem cyklem życia produktów. Firma jako pierwsza w Polsce stworzyła centrum PLM o światowym zasięgu.

Lider branży

Transition Technologies SA powstała w 1991 roku w Warszawie i od ponad 25 lat tworzy autorskie systemy informatyczne, opracowuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oraz dostarcza kompleksowe usługi IT dla wybranych sektorów rynku, takich jak energetyka, gazownictwo, przemysł wytwórczy oraz bioinformatyka.

Od początku istnienia Transition Technologies prowadzi działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie zaawansowanych technologii komputerowych i informatyki. W wyniku tych działań w 2010 roku, decyzją ministra gospodarki, firma uzyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Grupa, poza warszawską siedzibą, ma osiem regionalnych biur w Polsce. Łódzkie biuro Transition Technologies PSC sp. z o.o. (w skrócie TT PSC), którym kieruje prezes Szymon Bartkowiak, od niedawna funkcjonuje jako nowa spółka Grupy Kapitałowej Transition Technologies. – Powstanie nowej spółki pozwoli nam na lepszą specjalizację w wąskich dziedzinach, jak również da nam większe poczucie niezależności w takich obszarach jak rozwój i kierunki biznesowe oraz dostosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb – mówi Szymon Bartkowiak.

Łódzka spółka realizuje i dostarcza rozwiązania programistyczne PLM, które pozwalają firmom i zakładom produkcyjnym na zwiększenie efektywności operacyjnej na każdym etapie cyklu życia produktów. Programiści, którzy pracują głównie w technologii JAVA, realizują międzynarodowe projekty z zakresu lifecycle management dla największych i najbardziej rozpoznawalnych firm z branż: motoryzacyjnej, lotniczej, przemysłowej, odzieżowej, wysokich technologii, a także tych związanych z rozwojem internetu rzeczy (IoT). Obecnie w łódzkiej spółce pracuje 100 programistów. Ważną dziedziną działalności regionalnego oddziału firmy są również inwestycje w obszar R&D.

Polska firma – globalny zasięg regionalna współpraca

Przykład firmy Transition Technologies udowadnia, że regionalne biuro w mieście z ponad 700 tys. mieszkańców może się stać centrum rozwiązań biznesowych dla międzynarodowych klientów.

Pracownicy łódzkiego działu Transition Technologies chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami, a dzięki współpracy z Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem Łódzkim firma ma bardzo dobry kontakt ze studentami. Łódzki oddział spółki współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz gimnazjami, gdzie pracownicy firmy uczą młodzież podstaw programowania oraz praktycznych umiejętności z zakresu informatyki w ramach projektu „Zaprogramuj swoją przyszłość”.

Łódzkie biuro Transition Technologies prowadzi również letnie praktyki i staże dla studentów w ramach inicjatywy „zaJAVkA Letnia Liga Programowania” za pośrednictwem programu „Młodzi w Łodzi”. Tylko w ostatnie wakacje 11 praktykantów odbywało staż w regionalnym biurze spółki. Firma jest także członkiem klastra ICT Polska Centralna przy Politechnice Łódzkiej, a swoją obecność zaznacza również jako współorganizator i sponsor Łódzkiego Testu Informatyków, partner Innowacyjnej Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego oraz członek Rady Biznesu na Uniwersytecie Łódzkim na dwóch wydziałach: Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Matematyki i Informatyki.

Angielska frazeologia

Jednym z produktów, którym chwali się łódzka spółka, jest aplikacja Phrime, której nazwa jest swojego rodzaju grą słów i pochodzi od złożenia „phraseological priming” (torowanie frazeologiczne).

Pomysłodawcą aplikacji jest dr Piotr Pęzik, adiunkt w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego, z którym Transition Technologies współpracuje przy projektach wymagających zastosowania technologii lingwistycznych, np. przetwarzania języka naturalnego. Doktor Pęzik zwrócił się do firmy z pomysłem opracowania innowacyjnej aplikacji odpowiadającej na wyzwania związane z nauką i nauczaniem języka angielskiego. Ze strony spółki wspierał go Adam Gąsiorek, który jest dyrektorem operacyjnym ds. rozwoju w Transition Technologies.

– Piotr zaproponował opracowanie zestawu narzędzi internetowych zintegrowanych w jednej aplikacji webowej do wykrywania i nauki frazeologii, której to prawidłowe użycie w komunikacji w języku obcym ma kluczowe znaczenie w kwestii biegłości w posługiwaniu się tym językiem i pozwala uniknąć dwuznaczności – wyjaśnia Milena Szymańska, specjalista ds. HR w Transiton Technologies.

Phrime zwiększa gamę innowacyjnych produktów w zakresie edukacji językowej i realizuje dobre praktyki, pozwalając na współtworzenie materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych dzięki wzmożonej interakcji między nauczycielami i uczniami oraz na wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w systemie edukacji.

– W realizacji projektu pomogło przede wszystkim nasze nastawienie do badań i rozwoju. Chęć poszukiwania nowych rozwiązań, testowania technologii, znajdywania nisz na rynku jest zapisana w naszym „firmowym DNA” – mówi Adam Gąsiorek, dyrektor operacyjny ds. rozwoju w Transition Technologies.

Aplikacja Phrime jest obecnie jeszcze w fazie beta. Jednak firma potwierdziła już, że ta eksperymentalna technologia udowodniła swoją skuteczność – program potrafi automatycznie wykrywać i wyodrębniać kilkuwyrazowe struktury frazeologiczne na podstawie analizy gramatyczno-logicznej zdań oraz wykrywać te struktury w dowolnych tekstach przesyłanych do systemu przez użytkowników. Phrime może być stosowany jako bardzo obszerny słownik kombinatoryczny z ponad 2 mln struktur frazeologicznych. Mając na myśli jakiś wyraz i wpisując go w polu wyszukiwarki, można uzyskać natychmiast dwa rodzaje sugestii: „entry pages” – grupujące wszystkie kombinacje słowne, w których pojawia się szukane słowo, oraz „chain pages” – zawierające szczegółowe informacje o danym połączeniu wyrazów, w którym podane słowo zostało znalezione.

Jedną z cech wyróżniających Phrime jako słownik kombinatoryczny jest to, że rejestruje setki tysięcy łańcuchów i innych złożonych sekwencji słów. Użytkownik może także personalizować słownik i stroić mechanizm wykrywania łańcuchów poprzez dostarczenie systemowi informacji zwrotnej w trakcie oznaczania lub ukrywania wybranych łańcuchów.

Drugim zastosowaniem Phrime jest tworzenie ćwiczeń. Mechanizm działania jest podobny do funkcjonalności koszyka w sklepach online. Po zebraniu łańcuchów i przykładów ich występowania można przystąpić do wygenerowania ćwiczenia. Aby np. opracować zadanie dla różnych wystąpień rzeczownika „luck”, wpisuje się to słowo w polu wyszukiwania i wybierając łańcuchy, w których rzeczownik współwystępuje z kilkoma typowymi przyimkami (np. „best of luck”), dodaje się je do swojej teczki.

Autorzy idą dalej w swoich ambicjach, udostępniając także eksperymentalny moduł do oceny idiomatyczności wprowadzanego tekstu. W najbliższych tygodniach aplikacja Phrime będzie przygotowywana do publicznych testów, które potrwają do końca tego roku. W międzyczasie firma przygotowuje się do złożenia wniosku w ramach programu „Horyzont 2020”, który pozwoli zbudować ekosystem narzędzi wokół Phrime i poszerzyć pulę wspieranych języków obcych.

Polski lider IT z ludzką twarzą

Dziesiątki lat obecności na polskim rynku zaowocowały dla Grupy Kapitałowej Transition Technologies wieloma zdobytymi nagrodami. Już na początku działania firmy, w 2002 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała przedsiębiorstwu nagrodę w konkursie „Polski Produkt Przyszłości” za cyfrową platformę optymalizacji wytwarzania energii elektrycznej. Kolejne lata przynosiły następne wyróżnienia. Ukoronowaniem tych ostatnich są nagrody Microsoftu za innowacyjną aplikację dla administracji publicznej oraz interoperacyjność w programie „Twoja firma. Twoja szansa na sukces”. Za swoje działania prospołeczne spółka została uhonorowana tytułem Dobroczyńcy Roku 2015.

Firma uzyskała certyfikat ISO 9001, który został rozszerzony na całe TT i wdraża strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. To właśnie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu Transition Technologies rozwija i promuje aplikację dla osób niewidomych i niedowidzących, czyli  „Seeing Assistant” – grupę mobilnych asystentów wspierających osoby z dysfunkcją wzroku w zakresie wykonywania codziennych czynności. W grudniu ubiegłego roku została uruchomiona także aplikacja „Pomoc w górach”, która pomaga w lokalizacji potrzebujących pomocy turystów i skomunikowania ich z Grupą Beskidzką GOPR.  

 

Jacek Brylski

« powrót